Zaplavené obce Liptovskej Mary

Cyklistická trasa

Putovanie po stopách zaplavených obcí, ktoré navždy pochovala voda Liptovskej Mary. Táto cykloturistická tematická trasa vám okrem športového vyžitia a krásnych výhľadov ponúkne aj zaujímavé informácie o vodnom diele, ktoré zásadne ovplyvnilo životy tisícov ľudí a navždy zmenilo tvár a vývoj celého regiónu.

Náš tip: Na trase sa nachádza niekoľko strmších stúpaní, kvôli ktorým ju odporúčame absolvovať s využitím elektrobicyklov alebo zdatnejším cyklistom.

Všetko sa zmenilo s myšlienkou vybudovania vodného diela. Od vyhlásenia stavebnej uzávery pre predpokladané zátopové územie v roku 1950, cez definitívne rozhodnutie vlády o výstavbe až do spustenia celého komplexu vodných stavieb do trvalého užívania v roku 1976 museli obyvatelia čeliť mnohým výzvam. V období neľahkých zápasov o každodennú budúcnosť bola potrebná sila a schopnosť čeliť prichádzajúcemu tlaku protirečivých rozhodnutí a často nerealizovateľných požiadaviek. V tieni budúcej priehrady, na prahu rodiacej sa novej tváre Liptova, vyrástla celá jedna generácia ľudí.

Pod vodnou hladinou Liptovskej Mary sa nachádzalo celkom 13 historicky samostatných obcí, z ktorých 12 priehrada úplne pochovala. Spolu bolo presídlených 940 rodín, čo predstavovalo viac ako 4 tisíc obyvateľov. Trinásť zaniknutých obcí, z ktorých bola iba jediná nanovo vybudovaná je črepinkou v mozaike života Liptova. Cez ich mená, zaznamenané už iba v starých mapách však myslíme aj na ďalšie obce, ktoré výrazne, pozitívne či negatívne, zasiahli vyvolané investície veľkej stavby. Bolo treba preložiť železničnú aj cestnú sieť, pretrasovať elektrické, telekomunikačné siete, vybudovať nové zázemie pre rôzne oblasti života, ale aj ochranné pásma a bezpečnostné opatrenia.

Dielo bolo vybudované v rokoch 1969-1975 a od prvopočiatku bolo plánované za účelom tlmenia povodňových prívalov, vylepšovania prietokov na strednom a dolnom toku Váhu v období sucha a výroby elektrickej energie. Rozvoj cestovného ruchu mal v čase plánovania a výstavby až terciálnu prioritu.

Od dokončenia vodného diela uplynulo takmer 50 rokov, ľudia sa na Liptove prestali báť ničivých záplav a región sa stal obľúbenou turistickou destináciou. Vychutnajte si nádherné výhľady na vodu a hory zo sedla bicykla a načerpajte zaujímavosti a fakty o histórii vodného diela a sním spojených súvislostí.

Navštívte aj: Miniskanzen zatopených obcí v areáli Koliby Gréta na brehoch Liptovskej Mary v Liptovskej Sielnici, kde sa dozviete hodnotné informácie aj o ďalších zaniknutých obciach z centrálnej a východnej časti vodnej nádrže, popri ktorých táto tematická cyklotrasa neprechádza.

2 h

Trvanie trasy

19km

Dĺžka trasy

Bešeňová (rázcestie pri Váhu)

Začiatočný bod

Bobrovník (Marina Liptov)

Konečný bod

486m

Celkový výstup

486m

Celkový zostup

Načítavam mapu...

Výškový profil